Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Túlkun fyrir heyrnarlausa

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum

fyrirspurn

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Fórnarlamba- og vitnavernd

lagafrumvarp

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(eldri námur)
lagafrumvarp

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Sameining Tækniháskólans og Háskólans í Reykjavík

athugasemdir um störf þingsins

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Þjóðgarður norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Kynbundið ofbeldi

fyrirspurn

Mannréttindaskrifstofa Íslands

fyrirspurn

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Textun

(sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall grunnskólakennara

umræður utan dagskrár

Skattgreiðslur Alcan á Íslandi

fyrirspurn

Sameining Tækniháskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík

fyrirspurn

Vinnustaðanám

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Staða innflytjenda

umræður utan dagskrár

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Stuðningur við einstæða foreldra í námi

þingsályktunartillaga

Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Stofnun íþróttaakademíu í Reykjanesbæ

athugasemdir um störf þingsins

Loftslagssamningurinn og stefna Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Undirbúningur í heilbrigðiskerfinu vegna umskorinna kvenna

fyrirspurn

Grunnafjörður

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum

lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Samræmt gæðaeftirlit með háskólum

fyrirspurn

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2003

munnleg skýrsla þingmanns

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Innanlandsmarkaður með losunarefni

fyrirspurn

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(brottvísun og heimsóknarbann)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(tímabundið atvinnuleyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Varðveisla gamalla skipa og báta

fyrirspurn

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Listmeðferð

fyrirspurn

Hjólreiðabrautir meðfram Vesturlandsvegi

fyrirspurn

Geðheilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Losun koltvísýrings

umræður utan dagskrár

Kvennahreyfingin á Íslandi

þingsályktunartillaga

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Endurheimt votlendis

fyrirspurn

Samþætting jafnréttissjónarmiða í íslensku friðargæslunni

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar í vísindaskyni

fyrirspurn

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Úrvinnslugjald

(vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi

fyrirspurn

Virðisaukaskattur o.fl.

(vetnisbifreiðar)
lagafrumvarp

Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

(niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Kynþáttafordómar og aðgerðir gegn þeim

umræður utan dagskrár

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Happdrætti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála

fyrirspurn

Tilmæli fastanefndar Bernarsáttmálans

fyrirspurn

Frumvarp um afnám fyrningarfrests í kynferðisbrotamálum

athugasemdir um störf þingsins

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 106 798,17
Flutningsræða 30 238,83
Andsvar 93 147,73
Grein fyrir atkvæði 10 9,78
Um atkvæðagreiðslu 5 8,67
Samtals 244 1203,18
20,1 klst.