Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Vernd fyrir þolendur heimilisofbeldis

fyrirspurn

Vernd til handa fórnarlömbum mansals

fyrirspurn

Málefni lesblindra

fyrirspurn

Tilraunaveiðar í Ísafjarðardjúpi

athugasemdir um störf þingsins

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Barnalög

(sameiginleg forsjá, lögheimili barns o.fl.)
lagafrumvarp

Árneshreppur

fyrirspurn

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi samkynhneigðra

lagafrumvarp

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Almannavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

um fundarstjórn

Útlendingar og réttarstaða þeirra

(réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Lífskjör á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Friðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsár

þingsályktunartillaga

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Rannsókn á Kumbaravogsheimilinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðgreining kynjanna við fæðingu

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

tilkynningar forseta

Neyðarbíll án læknis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kaup á vændi)
lagafrumvarp

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Listgreinakennsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Loftslagsráð

þingsályktunartillaga

Siðareglur opinberra starfsmanna

(bann við kaupum á kynlífsþjónustu)
þingsályktunartillaga

Útvarp frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Úttekt á kjörum og réttindum námsmanna

þingsályktunartillaga

Fæðingar- og foreldraorlof

(viðmiðunartímabil launa o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(bann við nektarsýningum)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Efni og efnablöndur

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Áhættumat vegna siglinga olíuflutningaskipa í íslenskri efnahagslögsögu

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar

fyrirspurn

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

fyrirspurn

Áskoranir frá Bandalagi íslenskra listamanna

fyrirspurn

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Skólagjöld í háskólum -- efnahagsspár -- hvalveiðar

störf þingsins

Umræður um störf þingsins og utan dagskrár

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Upplýsingar um launakjör hjá RÚV

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Kostnaður við flug í einkaþotu til Búkarest

fyrirspurn

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Erfðabreytt matvæli

fyrirspurn

Framkvæmd náttúruverndaráætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurstaða nefndar um skattlagningu eldsneytis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjur af endursölu hugverka

fyrirspurn

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Efni og efnablöndur

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(hækkun gjalds fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

skýrsla

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 123 800,97
Flutningsræða 30 224,3
Andsvar 127 207,13
Grein fyrir atkvæði 37 33,07
Um fundarstjórn 10 9,87
Um atkvæðagreiðslu 7 7,3
Samtals 334 1282,64
21,4 klst.