Kolbrún Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Umræða um stöðu mála á fjármálamarkaði

um fundarstjórn

Efnahagsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Norrænn markaður fyrir heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða á fjölmiðlamarkaði á Íslandi

umræður utan dagskrár

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Málefni fasteignaeigenda

umræður utan dagskrár

Upplýsingar um Icesave-samkomulag og skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

um fundarstjórn

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Málefni tveggja hælisleitenda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Tekjur af endurflutningi hugverka

fyrirspurn

Aðgerðaáætlun gegn mansali

fyrirspurn

Geymslumál safna

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Dýravernd

(hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2009--2013

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háhraðanetþjónusta

fyrirspurn

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til aðildar að ESB

störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(fjárhæð sérstaks gjalds)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(fjárhæð sérstaks gjalds)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá -- framhald þingfundar

um fundarstjórn

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Uppbygging álvers í Helguvík

fyrirspurn

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Fullgilding Árósasamningsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Kortlagning vega og slóða á hálendinu

fyrirspurn

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Fjöldi starfsmanna í umhverfisráðuneyti, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Losunarheimildir á koltvísýringi í flugi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innsöfnun, endurnýting og endurvinnsla

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(bann við kaupum á vændi)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 213,2
Andsvar 38 65,4
Flutningsræða 7 27,63
Svar 8 25,47
Grein fyrir atkvæði 4 4,15
Um atkvæðagreiðslu 1 1,15
Samtals 104 337
5,6 klst.