Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sveitarstjórnarlög

(byggðastjórnir)
lagafrumvarp

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Bílakaup ráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Móttökuskilyrði útvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Breytingar á skiptingu landsins í sveitarfélög

fyrirspurn

Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi

fyrirspurn

Skólamál

umræður utan dagskrár

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Stjórn þingsins og gæsla þingskapa

um fundarstjórn

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Lokun fæðingardeilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Innheimta skyldusparnaðar ungs fólks

fyrirspurn

Þinglýsingalög

(málskot úrlausna)
lagafrumvarp

Ummæli menntamálaráðherra í fjölmiðlum um störf kennara

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(sala hlutafjár)
fyrirspurn

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Vandi rækjuiðnaðarins

fyrirspurn

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Reglugerð um ábyrgðasjóð launa og skyldusparnaður

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Vaxtabótakerfið

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Kennsla í réttri líkamsbeitingu

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

fyrirspurn

Fjarskipti og sjónvarpsútsendingar á Vestfjarðamið

fyrirspurn

Greiðsla ferðakostnaðar vegna tannréttinga

fyrirspurn

Símaþjónusta Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Beiting lögregluvalds í forræðismálum

fyrirspurn

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Húsameistari ríkisins

(áframhald rekstrar)
fyrirspurn

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Réttindi heimavinnandi fólks

fyrirspurn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Rekstur dagvistarstofnana fyrir börn á vegum sjúkrahúsa

þingsályktunartillaga

Starfsemi skóla

fyrirspurn

Verðlagning á veiðireynslu

fyrirspurn

Hagnaður banka og sparisjóða 1991

fyrirspurn

Kostnaður við fundaherferðir innan lands á vegum utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Röð mála á þingfundi

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Samningur um réttindi barna

þingsályktunartillaga

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Ábyrgð verktaka

fyrirspurn

Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar

fyrirspurn

Málefni Sléttuhrepps

fyrirspurn

Afgreiðsla frumvarps um málefni fatlaðra

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Hlutafélög

(hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Umræða um skýrslu umhverfisnefndar um álver á Keilisnesi o.fl.

um fundarstjórn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um málefni fatlaðra

um fundarstjórn

Skýrsla um málefni og hag aldraðra

um fundarstjórn

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 124 1241,85
Flutningsræða 12 186,23
Andsvar 59 89,62
Um fundarstjórn 28 44,43
Grein fyrir atkvæði 22 17,83
Málsh. um fundarstjórn 4 7,58
Um atkvæðagreiðslu 3 2,03
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 253 1590,57
26,5 klst.