Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Staða Kópavogshælis

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögum

fyrirspurn

Skoðanakönnun á þekkingu fólks á EES

fyrirspurn

Áhrif EES-samnings á sveitarfélögin

fyrirspurn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

fyrirspurn

Lánafyrirgreiðsla við húseigendur

fyrirspurn

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðslukerfi Alþingis

um fundarstjórn

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Gatnagerðargjöld

(göngustígar o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(aðdróttanir við opinberan starfsmann)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður)
lagafrumvarp

Mál Sophiu Hansen og áhrif EES-samnings á byggðaþróun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkoma ráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Jöfnun verðlags

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Greiðslufrestur á fasteignalánum vegna fjárhagserfiðleika

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(störf endurskoðunarnefndar)
fyrirspurn

Sjávarútvegsstefna

fyrirspurn

Jarðgangagerð á Austurlandi

fyrirspurn

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Endurgreiðslur lána vegna framkvæmda í vegagerð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hópuppsagnir

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

lagafrumvarp

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Umboðsmaður barna

fyrirspurn

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Endurskoðun laga um grunn- og framhaldsskóla

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1992

(húsbréf)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1992

(húsbréf)
lagafrumvarp

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa)
fyrirspurn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsið á Ísafirði

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(samræming reglna o.fl.)
fyrirspurn

Strandferðir

fyrirspurn

Tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Frumvarp um kaup á björgunarþyrlu

um fundarstjórn

Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta

fyrirspurn

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Námskeið og námsgögn fyrir nýbúabörn

fyrirspurn

Barnasjónvarp

fyrirspurn

Framkvæmd útboða

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ólympískir hnefaleikar

þingsályktunartillaga

Skráning og mat fasteigna

(þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Ólympískir hnefaleikar

þingsályktunartillaga

Íþróttasjóður ríkisins

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af íbúðarlánum)
lagafrumvarp

Opnun sendiráðs í Peking

þingsályktunartillaga

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á frv. til skaðabótalaga

um fundarstjórn

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(aðdróttanir við opinberan starfsmann)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 120 1489,08
Flutningsræða 18 182,58
Andsvar 100 168,85
Um fundarstjórn 49 83,67
Grein fyrir atkvæði 22 19,38
Ber af sér sakir 3 5,65
Málsh. um fundarstjórn 3 4,13
Um atkvæðagreiðslu 2 1,4
Samtals 317 1954,74
32,6 klst.