Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Sjóður til eflingar atvinnumálum kvenna

fyrirspurn

Meðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölum

fyrirspurn

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifstofur heilbrigðismála

fyrirspurn

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Rannsóknir á umhverfisáhrifum vatnaflutninga

fyrirspurn

Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélaga

fyrirspurn

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Húsbréfakerfið

fyrirspurn

Styrkir til tannviðgerða

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkefnaflutningur til sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Orlof

(orlofsreikningur launþega)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtagjöld af íbúðarlánum)
lagafrumvarp

Ólympískir hnefaleikar

þingsályktunartillaga

Héraðsskólinn að Núpi

þingsályktunartillaga

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(síldveiðar umfram aflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif af niðurfellingu aðstöðugjalds

fyrirspurn

Seta embættismanna í sveitarstjórnum

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Vísun máls til nefndar

tilkynning frá forseta

Sveitarstjórnarlög

(kjörskrár, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Snjómokstur

fyrirspurn

Mannréttindasáttmáli Evrópu

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 549,75
Flutningsræða 13 187,8
Andsvar 61 96,15
Um fundarstjórn 15 18,72
Grein fyrir atkvæði 2 2,07
Málsh. um fundarstjórn 1 1,38
Um atkvæðagreiðslu 1 1,37
Samtals 159 857,24
14,3 klst.