Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Skattfrelsi leigutekna af íbúðarhúsnæði

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun húsnæðislána

þingsályktunartillaga

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða

þingsályktunartillaga

Ólympískir hnefaleikar

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

fyrirspurn

Vatnsgjald

fyrirspurn

Álagning vatnsgjalds og aukavatnsgjalds

fyrirspurn

Arðgreiðslur vatnsveitu

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Samþykktir Sambands húsnæðisnefnda

fyrirspurn

Löggæslukostnaður

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(álag á iðgjöld)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Lánasjóður sveitarfélaga

(EES-reglur, lántökur)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heimæðar, vatnsgjald)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 520,78
Andsvar 27 44,08
Flutningsræða 7 28,3
Um fundarstjórn 7 15,9
Málsh. um fundarstjórn 1 2,22
Ber af sér sakir 1 1,87
Samtals 95 613,15
10,2 klst.