Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heimæðar, vatnsgjald)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1994

skýrsla ráðherra

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(aldursmörk)
lagafrumvarp

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Samgöngumál á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Jöfnun atkvæðisréttar

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur ábyrgðarmanna fjárskuldbindinga einstaklinga

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kosning forseta)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Trúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmanna

þingsályktunartillaga

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að treysta byggð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fundarsókn þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 475,2
Andsvar 53 102,38
Flutningsræða 2 71,55
Grein fyrir atkvæði 6 6,08
Um atkvæðagreiðslu 1 0,9
Samtals 101 656,11
10,9 klst.