Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(hámark aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala aflaheimildar)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Lækkun fasteignaskatta

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samgöngur á Vestfjörðum

fyrirspurn

Ólympískir hnefaleikar

fyrirspurn

Gjald af kvikmyndasýningum

lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(leyfi frá opinberu starfi o.fl.)
lagafrumvarp

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu

fyrirspurn

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Aðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarann

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

lagafrumvarp

Byggingar- og húsnæðissamvinnufélög

lagafrumvarp

Örnefnastofnun Íslands

lagafrumvarp

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

fyrirspurn

Staðsetning Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

fyrirspurn

Staðan í kjaradeilu sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun

lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Bæjanöfn

(örnefnanefnd)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innheimta komugjalda heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Köfun niður að Æsu ÍS 87

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd sjóslysa

fyrirspurn

Iðnaðaruppbygging á Vestfjörðum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um tilraunaveiðar á ref og mink

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 397,2
Flutningsræða 21 213,68
Andsvar 65 116,15
Grein fyrir atkvæði 4 3,2
Um fundarstjórn 1 1,45
Samtals 130 731,68
12,2 klst.