Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Aðgangur að sjúkraskýrslum

umræður utan dagskrár

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Viðnám gegn byggðaröskun

umræður utan dagskrár

Umræða um byggðamál

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

umræður utan dagskrár

Tilfærsla á aflamarki

beiðni um skýrslu

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamtök Evrópu 1999

skýrsla

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsölusamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(fasteignagjöld)
lagafrumvarp

Varðveisla báta og skipa

þingsályktunartillaga

Þingstörf fram að sumarhléi

um fundarstjórn

Frv. um starfsréttindi tannsmiða

um fundarstjórn

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kristnihátíðarsjóður

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 179,47
Andsvar 58 89,62
Flutningsræða 7 20,05
Um fundarstjórn 2 1,57
Um atkvæðagreiðslu 2 1,2
Samtals 103 291,91
4,9 klst.