Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

lagafrumvarp

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Laganám

fyrirspurn

Listasafn Samúels Jónssonar

fyrirspurn

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Heilsugæslan á Þingeyri

fyrirspurn

Veiðigjald og sjómannaafsláttur

athugasemdir um störf þingsins

Háskóli á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Eldi nytjastofna sjávar

(erfðablöndun)
lagafrumvarp

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkraflutningar Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi

fyrirspurn

Bundið slitlag á þjóðvegi nr. 1

fyrirspurn

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Textun

lagafrumvarp

Nemendafjöldi í framhaldsskólum

athugasemdir um störf þingsins

Einkaleyfi

(EES-reglur, líftækni)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Ráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Opinber störf í sjávarútvegi

fyrirspurn

Tónlistar- og ráðstefnuhús

fyrirspurn

Gjaldfrjáls leikskóli

fyrirspurn

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Framlagning frumvarps um eignarhald á fjölmiðlum

um fundarstjórn

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framlög til eignarhaldsfélaga

fyrirspurn

Brunatryggingar

fyrirspurn

Hringamyndun

fyrirspurn

Kaup á hlutafé í eignarhaldsfélögum

fyrirspurn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Uppfinningar starfsmanna

lagafrumvarp

Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar

(ELS-tíðindi)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Uppfinningar starfsmanna

lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Landsnet hf.

lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(Stofnsjóður, framtakssjóðir)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 503,97
Flutningsræða 27 199,97
Andsvar 107 167,63
Um atkvæðagreiðslu 1 2,78
Ber af sér sakir 1 1,75
Grein fyrir atkvæði 1 1
Samtals 199 877,1
14,6 klst.