Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum

þingsályktunartillaga

Leiga aflaheimilda

fyrirspurn

Bann við botnvörpuveiðum

fyrirspurn

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Störf hjá Ratsjárstofnun

fyrirspurn

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Úttekt á hækkun rafmagnsverðs

þingsályktunartillaga

Kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa

fyrirspurn

Hlerun á símum alþingismanna

fyrirspurn

Merking varðskipa

fyrirspurn

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtarsamningur Vestfjarða

fyrirspurn

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Endurmat á stöðu mála í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

umræður utan dagskrár

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur á starfsemi Fiskistofu

þingsályktunartillaga

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta og neytendavernd)
þingsályktunartillaga

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Minning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun byggðakvóta)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl.

(eftirlitsheimildir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 530,67
Andsvar 42 70,33
Flutningsræða 4 21,32
Um fundarstjórn 2 5,6
Samtals 111 627,92
10,5 klst.