Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Orkusala til álvers í Helguvík

athugasemdir um störf þingsins

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Stuðningur við innrásina í Írak og stjórn Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif framsals aflaheimilda í sjávarbyggðum landsins

umræður utan dagskrár

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Vatnalög -- hækkun launa seðlabankastjóra

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 9 65,23
Andsvar 5 8,02
Um atkvæðagreiðslu 2 6,02
Flutningsræða 1 5,17
Samtals 17 84,44
1,4 klst.