Kristinn H. Gunnarsson: ræður


Ræður

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Yfirlýsingar forsætisráðherra og utanríkisráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lög um fjármálafyrirtæki

störf þingsins

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Áfengisauglýsingar og viðbrögð við dómi Hæstaréttar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háskóli á Ísafirði

lagafrumvarp

Þakkir til Færeyinga -- stýrivaxtahækkun

störf þingsins

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Félagsleg aðstoð

(rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum)
lagafrumvarp

Tæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmslofti

fyrirspurn

Málefni fasteignaeigenda

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

fyrirspurn

Hæfi við ákvarðanir er varða Kaupþing

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa

(hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(tannlæknakostnaður)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga

(greiðslujöfnunarvísitala)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Skilmálar við frystingu lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Samráð við Fjármálaeftirlitið

fyrirspurn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Peningamarkaðssjóðir

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til aðildar að ESB

störf þingsins

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl.

(framlenging aðlögunartíma)
lagafrumvarp

Vandi smærri fjármálafyrirtækja

umræður utan dagskrár

Verslun með áfengi og tóbak

(álagning ÁTVR)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Afhendingaröryggi raforku og virkjun vatnsfalla á Vestfjörðum

fyrirspurn

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga

(léttari greiðslubyrði lána)
lagafrumvarp

Tilkynning um embættismenn fastanefndar

tilkynningar forseta

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Afstaða til Evrópusambandsaðildar -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Hlutur kvenna í stjórnmálum

fyrirspurn

Listaverk í eigu ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls göng

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð -- iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu

störf þingsins

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Tilkynning forsætisráðherra um þingrof og kosningar

tilkynningar forseta

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurreisn bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(bætur meðan á námi stendur)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Skýrsla um afhendingaröryggi orku á Vestfjörðum

fyrirspurn

Samningur um siglingar yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Staða fjármálafyrirtækja

tilkynning

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Afgreiðsla þingmála o.fl.

um fundarstjórn

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tollalög og gjaldeyrismál

(útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum

fyrirspurn

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Uppbygging atvinnulífs og staða ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 139 548,28
Flutningsræða 14 125,15
Andsvar 52 90,3
Grein fyrir atkvæði 1 1,08
Samtals 206 764,81
12,7 klst.