Kristinn Pétursson: ræður


Ræður

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skipti Íslendinga við varnarliðið

fyrirspurn

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Loðdýrarækt

fyrirspurn

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Alþjóðaflugvöllur á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Breytingar á dagskrá

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Efnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992

fyrirspurn

Gengisskráning krónunnar

fyrirspurn

Móttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Verndun hrygningarstöðva botnfiska

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði umfram heimildir

lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1987

lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Sigló hf.

fyrirspurn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Efling löggæslu

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Viðskipti á hlutabréfamarkaði

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn