Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda gagnvart flóttamönnum á Íslandi

fyrirspurn

Flóttamenn á Íslandi

fyrirspurn

Kostnaður af samningum um Evrópska efnahagssvæðið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Ríkisjarðir

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir

fyrirspurn

Aðgangur íslenskra námsmanna að háskólum ríkja Evrópubandalagsins

fyrirspurn

Skólamál

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(sektarúrskurðir o. fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

(erlend lántaka)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Brunavarnir og brunamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Evrópuráðsþingið

skýrsla

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svört atvinnustarfsemi

fyrirspurn

Fullorðinsfræðsla

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Vaxtabótakerfið

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Losun eiturefna í norðanvert Atlantshaf

fyrirspurn

Umhverfisslys

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Beitumál

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Fræðsla í íslensku fyrir innflytjendur

fyrirspurn

Beiting lögregluvalds í forræðismálum

fyrirspurn

Almannatryggingar

(umönnunarbætur og heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(Menningarsjóður útvarpsstöðva)
lagafrumvarp

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Húsameistari ríkisins

(áframhald rekstrar)
fyrirspurn

Húsameistari ríkisins

(verkefni 1990 og 1991)
fyrirspurn

Viðhald opinberra bygginga

fyrirspurn

Framlag sveitarfélaga til félagslegra íbúða

fyrirspurn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Aðgerðir gegn börnum í Río de Janeiro

fyrirspurn

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fulltrúar Alþingis á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Río de Janeiro

um fundarstjórn

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Skattlagning fjármagnstekna

þingsályktunartillaga

Inntaka nýnema í framhaldsskóla og háskóla

fyrirspurn

Endurskoðun laga um grunnskóla og framhaldsskóla

fyrirspurn

Fræðsla fyrir almenning um kynferðismál

fyrirspurn

Framkvæmd jafnréttislaga

fyrirspurn

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðning skólastjóra Leiklistarskólans

fyrirspurn

Þúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandi

fyrirspurn

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Röð mála á dagskrá og viðvera ráðherra og stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Innflutningur dýra

(sóttvarnardýralæknir)
lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu um sjávarútvegsmál og um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Höfundalög

(tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Kosning í menntamálaráð

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 97 903,3
Flutningsræða 22 78,42
Um fundarstjórn 18 39,42
Andsvar 25 35,77
Grein fyrir atkvæði 9 11,72
Málsh. um fundarstjórn 3 11,28
Um atkvæðagreiðslu 3 5
Samtals 177 1084,91
18,1 klst.