Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi framleiðsluvöru

lagafrumvarp

Íslenskt ríkisfang vegna EES

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Tillögur ríkisstjórnarinnar um framkvæmdir í vegamálum

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Misnotkun áfengismeðferðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Tilsjónarmenn

fyrirspurn

Verkefni tilsjónarmanna

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Fræðsluefni um EES

fyrirspurn

Bæklingur meiri hluta stjórnar LÍN

fyrirspurn

Skilgreining á hugtakinu Evrópa

fyrirspurn

Sendiráð Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum

fyrirspurn

Íslenskt sendiráð í Vínarborg

fyrirspurn

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

þingsályktunartillaga

Flutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Evrópska mannfjöldaráðstefnan 1993

fyrirspurn

Kaup á Hótel Valhöll

fyrirspurn

Framtíð herstöðvarinnar í Keflavík

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðstoð við íbúa fyrrum ríkja Júgóslavíu

fyrirspurn

Ferðamál

þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1992

(húsbréf)
lagafrumvarp

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

fyrirspurn

Fækkun stöðugilda hjá ríkinu

fyrirspurn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Formleg afgreiðsla EES-samningsins

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar, nefndafundir o.fl.

um fundarstjórn

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Umboðssöluviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(stjórn mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Uppsagnir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga á Ríkisspítölum

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Námsstyrkir doktorsefna

fyrirspurn

Íslenskukennsla fyrir fullorðna nýbúa

fyrirspurn

Námskeið og námsgögn fyrir nýbúabörn

fyrirspurn

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1992

skýrsla

Evrópuráðsþingið

skýrsla

Fræðslustörf um gigtsjúkdóma

þingsályktunartillaga

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Akstur utan vega

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Samkeppnisráð

fyrirspurn

Málaferli vegna kjarasamninga

fyrirspurn

Bókaútgáfa á vegum ríkisins

fyrirspurn

Greiðsluerfiðleikalán

fyrirspurn

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Efling íþróttaiðkunar kvenna

fyrirspurn

Framtíð húss gamla Stýrimannaskólans

fyrirspurn

Framtíð húss gamla Stýrimannaskólans

fyrirspurn

Efling heimilisiðnaðar

fyrirspurn

Aðgerðir til að hefta útbreiðslu alnæmis

fyrirspurn

Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi

lagafrumvarp

Íslenskt ríkisfang vegna EES

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Gæsla þjóðminja

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 106 1105,95
Flutningsræða 34 139,32
Andsvar 44 76,47
Um fundarstjórn 20 37,48
Grein fyrir atkvæði 16 15,08
Málsh. um fundarstjórn 3 6,18
Um atkvæðagreiðslu 3 3,8
Samtals 226 1384,28
23,1 klst.