Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Launagreiðslur til hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Eftirlaun hæstaréttardómara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Umfjöllun um skýrslu frá Ríkisendurskoðun í menntamálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.)
lagafrumvarp

Viðreisnarsjóður Evrópuráðsins

fyrirspurn

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Mannréttindasáttmáli Evrópu

lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál Stjórnarráðs Íslands

fyrirspurn

Afmæli heimastjórnar og fullveldis Íslands

fyrirspurn

Framlög til vísindarannsókna

fyrirspurn

Húsnæðiskannanir sveitarfélaga

fyrirspurn

Leigutekjur af embættisbústöðum

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg

beiðni um skýrslu

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(hæfniskröfur samkeppnisráðsmanna)
lagafrumvarp

Skotmörk langdrægra kjarnorkueldflauga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, brottfall gagnkvæmnisskilyrðis)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðmiðlun mjólkurafurða)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra ríkisbankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Íslenskt heiti á "European Union"

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Skjaldarmerki lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Auðlindakönnun í öllum landshlutum

þingsályktunartillaga

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Úthlutun aflaheimilda

fyrirspurn

Húsrými Þjóðarbókhlöðu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðræður ríkisins og BSRB

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Barnaklám

fyrirspurn

Kennaraháskóli Íslands

(lengd kennaranáms o.fl.)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattalagabreytinga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Tollalög og vörugjald

(hráefni til garðyrkjuafurða)
lagafrumvarp

Héraðsskógar

(skógrækt á eyðijörðum)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Safnahúsið

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Rannsóknir á heimilisofbeldi

þingsályktunartillaga

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Hæstaréttarhús

fyrirspurn

Framtíðarskipan Hæstaréttar

fyrirspurn

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Endurbætur á Þjóðminjasafni

fyrirspurn

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 91 873,33
Flutningsræða 19 127,93
Andsvar 47 69,4
Málsh. um fundarstjórn 3 24,12
Um fundarstjórn 13 18,02
Grein fyrir atkvæði 5 3,08
Samtals 178 1115,88
18,6 klst.