Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Ráðherraábyrgð

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkraliðar og greiðsla launa í vinnudeilum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að draga úr kynjamisrétti

þingsályktunartillaga

Foreldrafræðsla

þingsályktunartillaga

Varðveisla arfs húsmæðraskóla

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á launakerfi ríkisins

þingsályktunartillaga

Sumarmissiri við Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur barna og uppsafnaður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímor

þingsályktunartillaga

Skýrslur stofnana Háskóla Íslands um ESB-aðild

um fundarstjórn

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í Lyfjaverslun Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

þingsályktunartillaga

Úttekt á námskrám og kennslubókum með hliðsjón af jafnréttislögum

þingsályktunartillaga

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

fyrirspurn

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur leikskóla Heyrnleysingjaskólans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Reglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjuskattur barna)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps

um fundarstjórn

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Framtíðarnýting Safnahússins

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Náttúruverndarár Evrópuráðsins

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um tóbaksvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 67 745,08
Flutningsræða 14 214,97
Andsvar 32 42,18
Um fundarstjórn 21 34,38
Málsh. um fundarstjórn 3 5,32
Grein fyrir atkvæði 3 2,92
Samtals 140 1044,85
17,4 klst.