Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall leikara hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Málefni Menntaskólans í Reykjavík

fyrirspurn

Samningsstjórnun

fyrirspurn

Jafnréttisáform

fyrirspurn

Stimpilgjöld

fyrirspurn

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Kaup á eignum

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
lagafrumvarp

Fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna

lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi)
lagafrumvarp

Úrbætur í fangelsismálum

fyrirspurn

Flutningur höfuðstöðva Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Framtíð starfsmenntunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjald af olíu

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímor

þingsályktunartillaga

Ókomnar skýrslur

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Afnám mismununar gagnvart konum

fyrirspurn

Habitat-ráðstefnan 1996

fyrirspurn

Menningarborg Evrópu

fyrirspurn

Málefni glasafrjóvgunardeildar

fyrirspurn

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála

athugasemdir um störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kosning forseta)
lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(Sléttuhreppur)
lagafrumvarp

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Norræn karlaráðstefna í Stokkhólmi

fyrirspurn

Fjöleignarhús

(eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög)
lagafrumvarp

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Afnám laga nr. 96/1936

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heimæðar, vatnsgjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir álver í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Endurskoðun á kosningalöggjöfinni

fyrirspurn

Kvikmyndaauglýsingar í sjónvarpi

fyrirspurn

Nýting innlends trjáviðar

þingsályktunartillaga

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Bókaútgáfa

þingsályktunartillaga

Bætt þjónusta hins opinbera

þingsályktunartillaga

Trúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmanna

þingsályktunartillaga

Réttarstaða fólks í vígðri og óvígðri sambúð

þingsályktunartillaga

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Félagsleg verkefni

þingsályktunartillaga

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Tækifæri kvenna til starfsframa í utanríkisþjónustunni

fyrirspurn

Fjarnám

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1995

skýrsla

ÖSE-þingið 1995

skýrsla

Evrópuráðsþingið 1995

skýrsla

Alþjóðaþingmannasambandið 1995

skýrsla

Ómskoðanir

fyrirspurn

Læknavaktin á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(samningar við skuldara)
lagafrumvarp

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að treysta byggð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Ásakanir um kynferðislega áreitni í opinberum stofnunum

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Upplýsingalög

lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Embætti umboðsmanns jafnréttismála

fyrirspurn

Framgangur stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri

lagafrumvarp

Tollalög

(yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Meðferð upplýsinga úr skattskrám

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framtíð Kvikmyndasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Forræðismál Sophiu Hansen

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttisfræðsla fyrir dómara

fyrirspurn

Íþróttaaðstaða Menntaskólans við Hamrahlíð

fyrirspurn

Varðveisla gjafa og eigna hússtjórnarskóla

fyrirspurn

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Átak í jafnréttismálum hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(samningar við skuldara)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

þingsályktunartillaga

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Heilbrigðisþjónusta

(svæðisráð sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 127 1317,9
Flutningsræða 38 242,93
Andsvar 91 160,4
Grein fyrir atkvæði 20 16,72
Um fundarstjórn 9 12,95
Samtals 285 1750,9
29,2 klst.