Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Framkvæmd samkomulags við heilsugæslulækna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjármál Sjúkrahúss Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þjóðsöngur Íslendinga

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Fræðsla fyrir dómara á sviði jafnréttismála og mannréttinda

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Aðgerðir til að afnema launamisrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(endurbætur og viðhald á eigin húsnæði)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á launakerfi ríkisins

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Alþjóðadagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Skýrsla námsmanna um LÍN

umræður utan dagskrár

Fornminjarannsóknir í Reykholti

fyrirspurn

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sumarhús o.fl.)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(eignaskiptayfirlýsing)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefni, þvætti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og frumvarp um málefni fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Kennsla í iðjuþjálfun á háskólastigi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Veiðimálastofnun)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Evrópska myntbandalagið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Synjun atvinnuleyfa

fyrirspurn

Viðræðuáætlanir

fyrirspurn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við kröfum ASÍ

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Stuðningur við konur í Afganistan

þingsályktunartillaga

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Umræða um frv. um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stephansstofa

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Dómur Hæstaréttar um jafnrétti til launa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

þingsályktunartillaga

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Réttarstaða flóttamanna

fyrirspurn

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Samningur um bann við framleiðslu efnavopna

þingsályktunartillaga

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins

þingsályktunartillaga

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Skipan prestakalla

(starfsþjálfun guðfræðikandídata)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla og prófastsdæma

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(niðurfelling hjá sambýlisfólki)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald atkvæðagreiðslna

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 89 743,78
Flutningsræða 16 118,25
Andsvar 57 88,88
Grein fyrir atkvæði 30 18,83
Um atkvæðagreiðslu 2 3,02
Um fundarstjórn 1 1,23
Samtals 195 973,99
16,2 klst.