Kristín Ástgeirsdóttir: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Tenging bóta almannatrygginga við laun

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Íþróttahús við MH

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Atvinnusjóður kvenna

þingsályktunartillaga

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Kjör stjórnenda Pósts og síma hf.

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra

skýrsla ráðherra

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um þjóðlendur

athugasemdir um störf þingsins

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Afgreiðsla EES-reglugerða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptabann á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Launastefna ríkisins

umræður utan dagskrár

Fjöldatakmarkanir við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Afbrigði um dagskrármál

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Atvinnuleysi kvenna

fyrirspurn

Aðgerðir vegna atvinnuleysis kvenna

fyrirspurn

Bygging tónlistarhúss

fyrirspurn

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á atvinnuleysi kvenna

þingsályktunartillaga

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Heimilisofbeldi

fyrirspurn

Löggæsla í austurhluta Reykjavíkur

fyrirspurn

Dánarvottorð o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Byggingar- og húsnæðissamvinnufélög

lagafrumvarp

Atvinnusjóður kvenna

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga

(notkun fánans o.fl.)
lagafrumvarp

Ritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18

þingsályktunartillaga

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1997

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkós

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla meiri hluta félagsmálanefndar á frumvarpi um húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Þingsályktunartillaga um setningu reglna um hvalaskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstefna á vegum fjögurra ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Ákvæði um hvíldartíma og yfirlýsing forseta

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Umboðsmaður jafnréttismála

lagafrumvarp

Rannsókn á atvinnuleysi kvenna

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Framlag til þróunarsamvinnu

þingsályktunartillaga

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Mótmæli við aukinni losun geislavirkra efna frá breskum kjarnorkuendurvinnslustöðvum

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 677,68
Flutningsræða 21 256,35
Andsvar 56 100,53
Grein fyrir atkvæði 21 16,35
Um atkvæðagreiðslu 1 0,08
Samtals 171 1050,99
17,5 klst.