Kristín Einarsdóttir: ræður


Ræður

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Verndun vatnsbóla

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Skipulag á Hvaleyrarholti

fyrirspurn

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Námslán og námsstyrkir

(skipunartími stjórnar lánasjóðs)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Álag á óunninn fisk til útflutnings

fyrirspurn

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Samningaviðræður við EB

fyrirspurn

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Happdrætti Háskóla Íslands

fyrirspurn

Afstaða til Kambódíu

fyrirspurn

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Tekju-og eignarviðmiðun við ákvörðun vaxtabóta

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mengunarvarnir í álverinu við Straumsvík

fyrirspurn

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

(sáttatilraunir)
lagafrumvarp

Fréttaviðtal við forseta sameinaðs þings

um fundarstjórn

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Útreikningur þjóðhagsstærða

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(fæðingarorlofsgreiðslur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar á fundaferðum ráðherra

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA

skýrsla

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Öryggi í óbyggðaferðum

þingsályktunartillaga

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Könnun á endurnýtanlegum pappír

þingsályktunartillaga

Reglur um stjórnir peningastofnana

þingsályktunartillaga

Samningaviðræður við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Óson-eyðandi efni

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Endurvinnsla úrgangsefna

þingsályktunartillaga

Jöfnun orkukostnaðar

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(flotvinnubúningar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(íslenskar bækur)
lagafrumvarp

Breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp