Kristín Einarsdóttir: ræður


Ræður

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(tilfærsla í starfi)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Þjóðaratkvæðagreiðsla um EES-samninginn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Skólamál

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Lyfjaverð til öryrkja

umræður utan dagskrár

Réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Greiðsla kostnaðar við pólitíska fundi

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Hópferðir erlendra aðila

fyrirspurn

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Þingleg meðferð EES-samnings

fyrirspurn

Stjórn þingsins og gæsla þingskapa

um fundarstjórn

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildar Eystrasaltsríkjanna að Norðurlandaráði

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla vetnis

þingsályktunartillaga

Útflutningur á raforku um sæstreng

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(sóttvarnardýralæknir)
lagafrumvarp

Ummæli menntamálaráðherra í fjölmiðlum um störf kennara

umræður utan dagskrár

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Sinubrennur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Viðhald opinberra bygginga

fyrirspurn

Skipulag á hálendi Íslands

fyrirspurn

Umhverfisfræðsla

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Öryggi í óbyggðaferðum

fyrirspurn

Akstur utan vega

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Fiskistofa

lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipunartími Ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ferðamiðlun

lagafrumvarp

Skipulag á Miðhálendi Íslands

lagafrumvarp

Útboð

(nefnd til að semja frumvarp)
þingsályktunartillaga

Veitinga- og gististaðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðning þjóðminjavarðar

umræður utan dagskrár

Efling íþróttaiðkunar kvenna

þingsályktunartillaga

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði og staða kvenna

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 673,22
Flutningsræða 10 73,8
Andsvar 37 58,07
Um fundarstjórn 10 16,87
Grein fyrir atkvæði 6 12,2
Um atkvæðagreiðslu 1 2
Málsh. um fundarstjórn 1 0,83
Samtals 140 836,99
13,9 klst.