Kristín Einarsdóttir: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Einkaleyfi og vörumerki

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Verkefni tilsjónarmanna

fyrirspurn

Endurmat á norrænni samvinnu

skýrsla

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Sjávarútvegssamningur milli Íslands og Evrópubandalagsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ljósatafla í þingsal

um fundarstjórn

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Staðlar

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

fyrirspurn

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa)
fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Upplýsingabréf fjármálaráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Umferðarlög

(reynsluskírteini)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(breyting á úthlutunarreglum)
lagafrumvarp

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Efling íþróttaiðkunar kvenna

fyrirspurn

Endurskoðun á útreikningi þjóðhagsstærða

fyrirspurn

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar

þingsályktunartillaga

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Gæsla þjóðminja

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Pappírsnotkun þjóðarinnar

fyrirspurn

Skrifleg svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Afturköllun máls

um fundarstjórn

Afturköllun máls

afbrigði um dagskrármál

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 89 616,72
Andsvar 33 56,07
Flutningsræða 9 52,45
Um fundarstjórn 6 12,47
Grein fyrir atkvæði 10 8,72
Um atkvæðagreiðslu 2 4,38
Málsh. um fundarstjórn 1 1,35
Samtals 150 752,16
12,5 klst.