Kristín Einarsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Þingsköp Alþingis

(ræðutími, nefndastörf)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(áætlanagerð um framkvæmdir)
lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Endurmat iðn- og verkmenntunar

þingsályktunartillaga

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(skipun bankastjóra)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Sala ríkisins á verðbréfum og spariskírteinum

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Sjálfbær atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Úthlutun aflaheimilda

fyrirspurn

Fyrirspurn um skráningu notaðra skipa

um fundarstjórn

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1993--1994

skýrsla

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norðurstofnun á Akureyri

þingsályktunartillaga

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Beiðni Íslendinga um aukafund í Parísarnefndinni um THORP-endurvinnslustöðina í Sellafield

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafsins

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Embætti héraðsdýralækna

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(samanburður starfa, sönnunarfærsla fyrir dómi)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Samningur um Svalbarða

þingsályktunartillaga

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 82 366,45
Flutningsræða 10 111,12
Andsvar 47 79,55
Um fundarstjórn 4 7,67
Grein fyrir atkvæði 2 2,07
Samtals 145 566,86
9,4 klst.