Kristín Einarsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Fjárframlög til stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni dýralækna á Vestfjörðum og afgreiðsla dýralyfja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurnýjun starfsleyfis Kísiliðjunnar í Mývatnssveit

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Kennsla í iðjuþjálfun

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps

um fundarstjórn

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Tjáningarfrelsi

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Landgræðsla

(innfluttar plöntutegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Ræðutími í umræðu um þingsályktunartillögu um embættisfærslu umhverfisráðherra

tilkynningar forseta

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

(réttur útlendinga)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri

þingsályktunartillaga

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 333,72
Flutningsræða 10 118,32
Andsvar 17 26,12
Um fundarstjórn 4 4,98
Um atkvæðagreiðslu 1 3,13
Prent 9 1,95
Grein fyrir atkvæði 1 1,4
Samtals 104 489,62
8,2 klst.