Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Umferðarlög

(hámarkshraði)
lagafrumvarp

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Dagvistarheimili fyrir börn

(uppeldisáætlun og fósturliðar)
lagafrumvarp

Skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna af Húsnæðisstofnun

fyrirspurn

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Dagvistarheimili fyrir börn

(uppeldisáætlun og fósturliðar)
lagafrumvarp

Aukning fjár til Byggingarsjóðs verkamanna

fyrirspurn

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Sjúkra- og iðjuþjálfun

þingsályktunartillaga

Fræðsla um kynferðismál

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Stefnumótun í umhverfismálum

þingsályktunartillaga

Úrbætur í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Heimilisfræðsla

(tillögur um endurskipulagningu)
þingsályktunartillaga

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Fyrirspurn um skólaakstur

um fundarstjórn

Umhverfismál

(undirbúningur heildarlöggjafar)
fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kennsla í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Aðstoð við foreldra veikra barna

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

skýrsla

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Umhverfismál

(umhverfis- og félagsmálaráðuneyti)
þingsályktunartillaga

Veiting sterkra drykkja á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Húsnæði fyrir aðstandendur sjúklinga

þingsályktunartillaga

Eyðing ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Námslán og námsstyrkir

þingsályktunartillaga

Lán vegna greiðsluerfiðleika

skýrsla

Skýrsla um utanríkismál

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Fræðsla um kynferðismál

þingsályktunartillaga