Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Staðgreiðsla opinberra gjalda fyrirtækja

fyrirspurn

Blýlaust bensín

þingsályktunartillaga

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Leyfi til slátrunar

(Sláturfélag Arnfirðinga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Fræðsla um kynferðismál

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun

lagafrumvarp

Þingstörf og fjarvera ráðherra og þingmanna

um fundarstjórn

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(sameiginlegt forval o.fl.)
lagafrumvarp

Námslán

fyrirspurn

Ráðning í stöðu þjóðgarðsvarðar

fyrirspurn

Verðtrygging

fyrirspurn

Könnun á launavinnu framhaldsskólanema

þingsályktunartillaga

Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Bann við ofbeldiskvikmyndum

(gildistími)
lagafrumvarp

Ríkisfjármál og heilbrigðisáætlun

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnuálag á Alþingi

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Framtíðarhlutverk héraðsskólanna

þingsályktunartillaga

Barnalög

(sameiginleg forsjá barna o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Frárennslis- og sorpmál

þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Launastefna ríkisins

fyrirspurn

Reglur LÍN um barnsmeðlög

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga)
lagafrumvarp

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Opinber ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Húsnæði fyrir aðstandendur sjúklinga

þingsályktunartillaga

Launabætur

þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

kveðjur

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Brot á jafnréttislögum

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(almenn atkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp