Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Mengunarvarnir hjá Íslenska álfélaginu hf.

fyrirspurn

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Námslán og námsstyrkir

(framfærslugrunnur)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(almenn atkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Leyfi frá störfum vegna umönnunar barna

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um bætta samkeppnisstöðu

um fundarstjórn

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tollalög

(grænmeti)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Launakostnaður við mötuneyti framhaldsskólanna

þingsályktunartillaga

Breytingar á dagskrá

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umhverfisráðuneyti

þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Ökunám og ökukennsla

þingsályktunartillaga

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Könnun á afbrotaferli fanga

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Verndun fornleifa

lagafrumvarp

Snjómokstur í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Orkustefna sem tekur tillit til umhverfis

þingsályktunartillaga

Snjómokstur á þjóðbrautum

þingsályktunartillaga

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landverðir)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kosningaréttur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ónotaður persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Kvöld- og næturfundir

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Þinglausnir, efnahagsráðstafanir o.fl.

um fundarstjórn

Launavísitala

lagafrumvarp

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp