Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Varðveisla ósnortinna víðerna

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Náttúruhamfarir á Skeiðarársandi

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Stytting vinnutíma án lækkunar launa

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Störf fjárlaganefndar

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Lok þinghalds fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Breytingar umhverfisráðherra á reglugerð um mengunarvarnir

umræður utan dagskrár

Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis

skýrsla

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Skoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndum

(sjónvarpsstöðvar, tölvuleikir)
lagafrumvarp

Aðgengi hreyfihamlaðra á fæðingardeild Landspítalans

fyrirspurn

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varðveisla ósnortinna víðerna

þingsályktunartillaga

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

(uppgjör)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um félagslega íbúðakerfið

umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 408,25
Flutningsræða 5 39,7
Andsvar 23 35,97
Grein fyrir atkvæði 17 13,4
Um fundarstjórn 2 3,18
Samtals 92 500,5
8,3 klst.