Kristín Halldórsdóttir: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og þingmanna við fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(niðurstöðutölur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(útboð)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Hjálmanotkun hestamanna

lagafrumvarp

Starfsumhverfi fyrir kvennahreyfinguna á Íslandi

þingsályktunartillaga

Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga

fyrirspurn

Kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi

þingsályktunartillaga

Greiðsla á bótum til þolenda afbrota

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um stofnun þingflokks Samfylkingarinnar

tilkynning frá þingflokki

Beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Þingflokkur Kvennalistans

athugasemdir um störf þingsins

Frestun umræðu um náttúruvernd

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á skipan þingflokka

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

(margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 306,92
Flutningsræða 9 148,53
Andsvar 10 17,52
Grein fyrir atkvæði 15 12,82
Um fundarstjórn 4 7,38
Samtals 72 493,17
8,2 klst.