Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Viðnám gegn byggðaröskun

umræður utan dagskrár

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í jarðgangagerð

fyrirspurn

Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna

þingsályktunartillaga

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni

fyrirspurn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Loftskeytastöðin á Siglufirði

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Endurskoðun skattalöggjafarinnar

fyrirspurn

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar

fyrirspurn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Undanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda

fyrirspurn

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Uppbygging vega á jaðarsvæðum

fyrirspurn

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Rekstur Reykjadals í Mosfellssveit

fyrirspurn

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Varðveisla báta og skipa

þingsályktunartillaga

Bílaleigur

lagafrumvarp

Rannsókn sjóslysa

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(undanþágur)
lagafrumvarp

Loftferðir

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð sjúkraflugs

fyrirspurn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 236,22
Andsvar 33 49,03
Flutningsræða 11 40,5
Grein fyrir atkvæði 2 1,5
Um fundarstjórn 1 0,9
Samtals 93 328,15
5,5 klst.