Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Umferðaröryggisáætlun og umferðaröryggismál

fyrirspurn

Flutningur á fjarvinnslustörfum út á land

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Búsetuþróun

fyrirspurn

Kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða

fyrirspurn

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Flutningur hættulegra efna um jarðgöng

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur um jarðir á Íslandi

fyrirspurn

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar árið 2001

fyrirspurn

Endurbygging og varðveisla gamalla húsa

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktunar um varðveislu báta og skipa

fyrirspurn

Notendabúnaðardeild Landssíma Íslands

fyrirspurn

B-landamærastöðvar á Íslandi

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Sjúkraflug

fyrirspurn

Undanþágur frá fasteignaskatti

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Viðgerðir á varðskipunum Ægi og Tý

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

fyrirspurn

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Gerð neyslustaðals

þingsályktunartillaga

Mennta- og fjarkennslumiðstöðvar

þingsályktunartillaga

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Byggðakvóti

fyrirspurn

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Umferðaröryggisáætlun 2001--2012

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Námsstyrkir

fyrirspurn

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Reikningsskil og bókhald fyrirtækja

fyrirspurn

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 57 485,58
Andsvar 64 112,77
Flutningsræða 11 51,78
Grein fyrir atkvæði 1 1,12
Ber af sér sakir 1 0,93
Um fundarstjórn 1 0,8
Samtals 135 652,98
10,9 klst.