Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(matsverð fasteigna)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Heildarlántökur erlendis

fyrirspurn

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Vöruverð í dreifbýli

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Kísilvegur

fyrirspurn

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 480
Andsvar 85 141,72
Flutningsræða 9 54,28
Grein fyrir atkvæði 7 5,77
Um atkvæðagreiðslu 2 2,12
Samtals 153 683,89
11,4 klst.