Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Skattfrelsi lágtekjufólks

þingsályktunartillaga

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Vitamál

(vitagjald, sæstrengir)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Útsendingar Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

GSM-dreifikerfið

fyrirspurn

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(Lögbirtingablaðið)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Lækkun tekjustofna sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samgönguáætlun og 3. umræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(afnám Ferðamálasjóðs)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Siglingar olíuskipa við Ísland

fyrirspurn

Fyrirspurn um flutningskostnað

um fundarstjórn

Námsstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Rannsókn sjóslysa

(starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
lagafrumvarp

Gerð neyslustaðals

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningskostnaður

fyrirspurn

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stimpilgjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Loðnuveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 489,27
Andsvar 66 109,6
Flutningsræða 8 42,88
Um fundarstjórn 4 4,23
Grein fyrir atkvæði 2 1,35
Samtals 130 647,33
10,8 klst.