Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Skattafsláttur vegna barna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Flutningskostnaður

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkaleyfi

(EES-reglur, líftækni)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Stuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndum

fyrirspurn

Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Frestun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Nettenging lítilla byggðarlaga

fyrirspurn

Lögfræðiálit frá Lagastofnun HÍ

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

lagafrumvarp

Tollalög

(landbúnaðarhráefni)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Upplýsingasamfélagið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattgreiðslur erlendra starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Einkaleyfi

(EES-reglur, líftækni)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Uppsögn af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárveitingar til sérsambanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands

fyrirspurn

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Afsláttur af þungaskatti

fyrirspurn

Innköllun varamanna

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Siglingavernd

lagafrumvarp

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Landsnet hf.

lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 676,33
Andsvar 49 75,9
Flutningsræða 11 41,77
Um fundarstjórn 9 22,68
Grein fyrir atkvæði 3 3,23
Um atkvæðagreiðslu 1 1,13
Ber af sér sakir 1 1,05
Samtals 148 822,09
13,7 klst.