Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breytingar á stjórnarskrá

(endurskoðun)
þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Afsláttur af raforkuverði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Heilsugæslustöðin á Raufarhöfn

fyrirspurn

Sementsverð á landsbyggðinni

fyrirspurn

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Afleiðingar verkfalls kennara

athugasemdir um störf þingsins

Notkun risabora við jarðgangagerð

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Fiskmarkaðir

fyrirspurn

Íslenskir fiskkaupendur

fyrirspurn

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Umræða um Tækniháskólann -- veiðar úr loðnustofni

athugasemdir um störf þingsins

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Sala Símans og einkavæðingarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Ráðning aðstoðarmanna þingmanna

fyrirspurn

Stöðvun á söluferli Landssímans

fyrirspurn

Hjartaþræðingar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri

fyrirspurn

Samningur um menningarmál

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Þrífösun rafmagns

fyrirspurn

Opinber hlutafélög

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna í fjarskiptamálum 2005--2010

þingsályktunartillaga

Flutningur launaútreikninga heilbrigðisstofnana frá landsbyggðinni

fyrirspurn

Atvinnumál í Mývatnssveit

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Jarðgangagerð

fyrirspurn

Kostnaður af viðhaldi þjóðvega

fyrirspurn

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 61 369,05
Andsvar 58 77,95
Flutningsræða 14 55,1
Um fundarstjórn 2 6,1
Um atkvæðagreiðslu 1 2,15
Grein fyrir atkvæði 1 1,23
Samtals 137 511,58
8,5 klst.