Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Vaxtahækkun Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Staða loðnustofnsins

umræður utan dagskrár

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Hlutur kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Jörðin Saurbær í Eyjafjarðarsveit

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Herflugvélar yfir Reykjavík

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur um Almenninga

fyrirspurn

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Rækjustofninn í Arnarfirði

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Horfur í loðnuveiðum

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um störf þingsins

um fundarstjórn

Laxeldisfyrirtækið Sæsilfur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Skinnaverkun

fyrirspurn

Snjómokstur

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Embætti útvarpsstjóra

fyrirspurn

Samningur um menningarmál

fyrirspurn

Skýrsla um framvindu byggðaáætlunar

um fundarstjórn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Áfengisauglýsingar í útvarpi

fyrirspurn

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Skuldbreytingar hjá Íbúðalánasjóði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Raforkumálefni

skýrsla

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hafnalög

(frestun framkvæmda o.fl.)
lagafrumvarp

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skatttekjur af umferð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Boðun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Norðurskautsmál 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fæðingarorlofssjóður

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Endurnýjun sæstrengs

fyrirspurn

Aðstaða farþega á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Lenging flugbrautarinnar á Akureyri

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Efni frá svæðisdeildum á vef Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Nefndadagar

um fundarstjórn

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Flugmálastjórn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 330,57
Flutningsræða 17 100,48
Andsvar 69 96,02
Grein fyrir atkvæði 8 9,07
Um atkvæðagreiðslu 3 4,78
Samtals 172 540,92
9 klst.