Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Siglingalög

(uppfærsla takmörkunarfjárhæða)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(viðurlög o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum)
lagafrumvarp

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Verklagsreglur við töku þvagsýna

fyrirspurn

Strandsiglingar

fyrirspurn

Umferð um Reykjavíkurflugvöll

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni

fyrirspurn

Leigubílar

fyrirspurn

Múlagöng

fyrirspurn

Hafnarfjarðarvegur

fyrirspurn

Kostnaður við samgöngur til Vestmannaeyja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjarskipti

(hækkun jöfnunargjalds)
lagafrumvarp

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlit með ökutækjum í umferð

fyrirspurn

Fjöldi óskoðaðra og ótryggðra ökutækja í umferð

fyrirspurn

Starfsemi Íslandspósts hf.

fyrirspurn

Framkvæmdir á Vestfjarðavegi

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Neyðarsendar

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Framkvæmdir á Reykjanesbraut

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vegagerðin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

GSM-samband og háhraðatengingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Umferðarslys og vindafar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Póstþjónusta í dreifbýli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Flug milli Vestmannaeyja og lands

fyrirspurn

Fyrirspurn til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(EES-reglur, öryggisstjórnun skipa)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(áheyrnarfulltrúar í nefndum)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Kostnaður við gerð Héðinsfjarðarganga, Fáskrúðsfjarðarganga og ganga um Almannaskarð

fyrirspurn

Sundabraut

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jarðgöng á Miðausturlandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efni og efnablöndur

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reykjavíkurflugvöllur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Öryggismál í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Vegtenging fyrir vatnsverksmiðju við Hlíðarenda í Ölfusi

fyrirspurn

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Ferjubryggjan í Flatey

fyrirspurn

Umferðaröryggismál á Reykjanesbrautinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjábakkavegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísafjarðarflugvöllur

fyrirspurn

Nýr Suðurlandsvegur milli Reykjavíkur og Selfoss

fyrirspurn

Vistakstur

fyrirspurn

Patreksfjarðarflugvöllur

fyrirspurn

Héraðs- og tengivegir í Norðvesturkjördæmi

fyrirspurn

NMT-kerfið og öryggismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vegalög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa

(samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(eftirlitsúrræði og málskot)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferjusiglingar á Breiðafirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hvíldartímaákvæði bílstjóra og verð á dísilolíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bjargráðasjóður

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Öryggi vegasambands við Ísafjörð um Súðavíkurhlíð

fyrirspurn

Stofnanir á sviði samgöngumála og Háskólinn á Akureyri

fyrirspurn

Lenging flugbrautar á Bíldudal

fyrirspurn

Fargjöld með Herjólfi

fyrirspurn

Suðurstrandarvegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vestmannaeyjaferja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni hafnarsjóða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Réttindi stjórnenda smábáta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ósabotnavegur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgöng og vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurskurður póstþjónustu á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsemi Íslandspósts

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 157,33
Svar 59 150,5
Flutningsræða 21 120,92
Andsvar 25 37,22
Um atkvæðagreiðslu 1 1,2
Samtals 168 467,17
7,8 klst.