Kristján L. Möller: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar og tilhögun fjárlagaumræðu

tilkynningar forseta

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Fyrirkomulag fjárlagaumræðu

tilkynningar forseta

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Heimsókn sendinefndar frá þinginu í Wales

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

TiSA-samningurinn

sérstök umræða

Mygluskemmdir í fjölbýlishúsum

um fundarstjórn

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna til nefnda

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 7. október

Breyting á reglugerð um línuívilnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Húsavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Hækkun tollkvóta inn á markaði Evrópusambandsins

fyrirspurn

Rannsóknir á fiskstofnum á miðsævisteppinu milli Íslands og Grænlands

fyrirspurn

Haustrall Hafrannsóknastofnunar

fyrirspurn

Útvarpssendingar í Kelduhverfi og Öxarfirði

fyrirspurn

Beinagrind steypireyðar

fyrirspurn

Rekstur Hlíðarskóla

fyrirspurn

Framhaldsskólar

fyrirspurn

Byggingarsjóður Landspítala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(niðurlagning orkuráðs)
lagafrumvarp

Hafnalög

(ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Innflutningur á grænlensku kjöti

fyrirspurn

Brotthvarf Vísis frá Húsavík

fyrirspurn

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Tilkynning um embættismann alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

25 ára afmæli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfshópur um myglusvepp

fyrirspurn

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innanlandsflug

sérstök umræða

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Nýtt flughlað á Akureyrarflugvelli

fyrirspurn

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Efling veikra byggða

sérstök umræða

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Ívilnunarsamningur við Matorku

sérstök umræða

Tollar á franskar kartöflur

fyrirspurn

Raforkumál á Norðausturlandi

fyrirspurn

Augnlæknaþjónusta

fyrirspurn

Veiðireglur til verndar ísaldarurriða

fyrirspurn

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Skilyrðing fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Nýframkvæmdir í vegamálum

fyrirspurn

Norðfjarðarflugvöllur

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Málefni Íslandspósts

sérstök umræða

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Nýtt vegstæði yfir há-Holtavörðuheiði

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Skimun fyrir krabbameini

sérstök umræða

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Höfundalög

(EES-reglur, munaðarlaus verk)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun og sóknaráætlanir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling ísaldarurriðans í Þingvallavatni

þingsályktunartillaga

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Meðferð trúnaðargagna í innanríkisráðuneyti

skýrsla

Náttúrupassi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Kvöldfundur og umræðuefni fundarins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Sameining framhaldsskóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. júní

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 179 689,47
Andsvar 115 205,23
Flutningsræða 3 32,75
Um fundarstjórn 13 16,38
Grein fyrir atkvæði 11 13,02
Um atkvæðagreiðslu 9 11,35
Samtals 330 968,2
16,1 klst.