Kristján Pálsson: ræður


Ræður

Vinnsla síldar til manneldis

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar

fyrirspurn

Endurskoðun siglingalaga

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Bílastyrkur til fatlaðra og öryrkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjöld á sportvörur

fyrirspurn

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Magnesíumverksmiðja

fyrirspurn

Niðurrif húsa

fyrirspurn

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til rannsóknarnefndar sjóslysa

umræður utan dagskrár

Vísitölubinding langtímalána

fyrirspurn

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Kaup skólabáts

þingsályktunartillaga

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Störf nefndar um stefnu í landbúnaðarmálum

fyrirspurn

Umhverfisáhrif frá álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Slysabætur sjómanna

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Uppgjör á vangoldnum söluskatti

lagafrumvarp

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Skráning skipa

(eignarhlutur útlendinga)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(nám skv. eldri lögum)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirboð í vikurútflutningi

umræður utan dagskrár

Innlend metangasframleiðsla

þingsályktunartillaga

Hæfniskröfur skipahönnuða og skipasmiða

fyrirspurn

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 240
Andsvar 42 72,25
Flutningsræða 10 66,78
Grein fyrir atkvæði 3 1,82
Ber af sér sakir 1 0,52
Samtals 102 381,37
6,4 klst.