Kristján Pálsson: ræður


Ræður

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Túnfiskveiðar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Flutningur Stýrimanna- og Vélskólans úr Sjómannaskólahúsinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Utandagskrárumræða um málefni Sjómannaskólans

um fundarstjórn

Húsnæðismál Sjómannaskólans

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Störf tölvunefndar

fyrirspurn

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Túnfiskveiðar

fyrirspurn

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Vörugjald

(byssur, skot o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(framlög til menningarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Innlend metangasframleiðsla

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samræmd samgönguáætlun

þingsályktunartillaga

Afnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutæki

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

PCB og önnur þrávirk lífræn efni

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Köfun niður að Æsu ÍS 87

fyrirspurn

Stöðugleiki og öryggisbúnaður skipa

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Póstþjónusta

(einkaréttur ríkisins)
lagafrumvarp

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 380,58
Andsvar 78 145,92
Flutningsræða 8 44,3
Um fundarstjórn 4 6,93
Grein fyrir atkvæði 4 2,32
Samtals 144 580,05
9,7 klst.