Kristján Pálsson: ræður


Ræður

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Verslun með manneskjur

umræður utan dagskrár

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Starfsemi kjarnorkuendurvinnslustöðvanna í Dounreay og Sellafield

fyrirspurn

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla tillögu um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Kostun þátta í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Forgangur kostaðra dagskrárliða Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Rjúpnaveiði

fyrirspurn

Notkun á íslensku máli í veðurfréttum

fyrirspurn

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn ofbeldi og ránum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(gjald fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Öryggismál kjarnorkustöðvarinnar í Sellafield

umræður utan dagskrár

Notkun þjóðfánans

fyrirspurn

Ferskt vatn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Samræmd slysaskráning

fyrirspurn

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Eldi þorsks og annarra sjávardýra

fyrirspurn

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Rannsókn á mengun við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Suðurnesjaskógar

þingsályktunartillaga

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

VES-þingið 1999

skýrsla

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(umsýsluþóknun)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Hagavatn á Biskupstungnaafrétti

fyrirspurn

Geysissvæðið í Biskupstungum

fyrirspurn

Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul

fyrirspurn

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 325,15
Andsvar 84 139,92
Flutningsræða 10 72,85
Grein fyrir atkvæði 4 3,68
Um fundarstjórn 3 2,32
Samtals 154 543,92
9,1 klst.