Kristján Pálsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Orkukostnaður lögbýla

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum

fyrirspurn

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum

fyrirspurn

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja

þingsályktunartillaga

Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(framleiðsla innlendra léttvína)
lagafrumvarp

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Einkarekstur göngudeildar við Landspítala -- háskólasjúkrahús

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslum

fyrirspurn

Fyrirspurnafundir og utandagskrármál

um fundarstjórn

Stefnumótun í öryggis- og varnarmálum

fyrirspurn

Réttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiði

fyrirspurn

Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni

fyrirspurn

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

fyrirspurn

Niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Hafsbotninn við Ísland

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

VES-þingið 2001

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

fyrirspurn

Samstarf við Grænlendinga í flugmálum

fyrirspurn

Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

þingsályktunartillaga

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Alþjóðamál

skýrsla

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 289,48
Andsvar 128 212,97
Flutningsræða 8 35,73
Um fundarstjórn 2 3
Grein fyrir atkvæði 2 2,13
Samtals 192 543,31
9,1 klst.