Lárus H. Bjarnason: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1912 og 1913

lagafrumvarp

Landsreikningar

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Landsreikningar

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Laun íslenskra embættismanna

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Verkfræðingur landsins

lagafrumvarp

Stjórn landsbókasafns

lagafrumvarp

Íslenskur sérfáni

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Þingsetning í sameinuðu þingi

Styrktarsjóður handa barnakennurum

lagafrumvarp

Breyting á lögum nr. 60

lagafrumvarp

Styrktarsjóður handa barnakennurum

lagafrumvarp

Girðingar

lagafrumvarp

Málaflutningsmenn við landsyfirréttinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Lán til byggingar íbúðarhúsa á prestssetrum landsins

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Ábyrgðarfélög

lagafrumvarp

Stofnun landhelgissjóðs Íslands

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1912 og 1913

lagafrumvarp

Landssjóðsábyrgð á sparifé og innlánsfé Landsbankans

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1912 og 1913

lagafrumvarp

Sala hjáleigunnar Mosfellsbringna í Mosfellssveit

lagafrumvarp

Fasteignaskattur

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík

lagafrumvarp

Lögreglusamþykkt og byggingarsamþykkt fyrir Vestmannaeyjasýslu

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar

lagafrumvarp

Hvalveiðamenn

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Friðun fugla og eggja

lagafrumvarp

Stofnun landhelgissjóðs Íslands

lagafrumvarp

Málaflutningsmenn við landsyfirréttinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Íslenskur sérfáni

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Jarðirnir Bústaðir og Skildingarnes lagðar undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

lagafrumvarp

Lánsdeild við Fiskveiðasjóð Íslands

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík

lagafrumvarp

Íslenskur sérfáni

lagafrumvarp

Lánsdeild við Fiskveiðasjóð Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Strandferðir

lagafrumvarp

Landssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsund

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Forðagæsla

lagafrumvarp

Landsreikningar

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Samþykktir um hringnótaveiði

lagafrumvarp

Jarðirnir Bústaðir og Skildingarnes lagðar undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

lagafrumvarp

Málskostnaður

lagafrumvarp

Hallærisvarnir

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Hallærisvarnir

lagafrumvarp

Heimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfa

lagafrumvarp

Íslensk lög verði eftirleiðis aðeins gefin út á íslensku

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Íslenskur siglingafáni

þingsályktunartillaga

Fella úr stjórnartíðindum dönsku þýðinguna á íslenskum lögum

þingsályktunartillaga

Skipun nefndar í slysfaramálum

þingsályktunartillaga

Fundalok

tilkynning frá forseta