Árni Steinar Jóhannsson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Kostnaður við vegagerð vegna kristnitökuhátíðar á Þingvöllum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Byggðavandi og staða fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 7 23,7
Andsvar 4 5,58
Flutningsræða 1 2,55
Samtals 12 31,83