Árni Steinar Jóhannsson: ræður


Ræður

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varasjóður fyrir lán Byggingarsjóðs verkamanna

fyrirspurn

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Viðnám gegn byggðaröskun

umræður utan dagskrár

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Uppbygging fjarskipta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Horfur í orkuframleiðslu í vetur

umræður utan dagskrár

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Úttekt á stöðu safna á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Umhverfismat á 220 kw. línu að Brennimel

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðum

fyrirspurn

Staðardagskrá 21

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Svæðisskipulag fyrir suðvesturhluta landsins

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði um dagskrármál

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Löggæsla í Grindavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

fyrirspurn

Vatnsveitur í dreifbýli

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Norræna ráðherranefndin 1999

skýrsla

Vestnorræna ráðið 1999

skýrsla

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að sumarhléi

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 78 341,12
Andsvar 73 105,05
Flutningsræða 4 69,5
Grein fyrir atkvæði 4 1,65
Samtals 159 517,32
8,6 klst.