Árni Steinar Jóhannsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Áhrif álvers á Austurlandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeild skólaskipa)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Orkusjóður

(dreifikerfi hitaveitna)
lagafrumvarp

Þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um tekjustofna sveitarfélaga og skyld mál

um fundarstjórn

Fjárhagsvandi sveitarfélaga á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Skýrslur umboðsmanns Alþingis 1998 og 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Skipun í nefndir og ráð á vegum ríkisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Endurhæfingardeild á Kristnesspítala

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Sýslumannsembættið í Ólafsfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Bréf forsætisnefndar til Hæstaréttar

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Skýrsla auðlindanefndar

umræður utan dagskrár

Fasteignamat ríkisins og Landskrá fasteigna

fyrirspurn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Hjúskaparlög

(könnun hjónavígsluskilyrða)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(aðild RALA að hlutafélögum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(tegundartilfærsla)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Móttaka flóttamannahópa

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræða í sjávarútvegsnefnd um brottkast

athugasemdir um störf þingsins

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Þjóðlendur

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Nesjavallavirkjunar)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Raforkuver

(stækkun Nesjavallavirkjunar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 71 323,88
Flutningsræða 10 80,32
Andsvar 53 79,88
Grein fyrir atkvæði 5 3,2
Samtals 139 487,28
8,1 klst.