Árni Steinar Jóhannsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann

þingsályktunartillaga

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Áfallahjálp

fyrirspurn

Háspennulínur í jörð

fyrirspurn

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókabátar)
lagafrumvarp

Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(afskrift af skuldum sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu og þjónusta Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Sala á greiðslumarki ríkisjarða

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Iðnaðarlög

(iðnráð)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Fyrirspurnafundir og utandagskrármál

um fundarstjórn

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Smávirkjanir

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Bakkaflugvöllur

fyrirspurn

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 94 705,53
Andsvar 112 173,58
Flutningsræða 10 134,67
Grein fyrir atkvæði 18 12,58
Um atkvæðagreiðslu 5 5,17
Um fundarstjórn 2 3,58
Ber af sér sakir 1 0,67
Samtals 242 1035,78
17,3 klst.